Werking en Toepassing

( 54 Stemmen )
Werking en Toepassing 4.0 out of 5 based on 54 votes.

Depressie

Een depressie valt onder de stemmingstoornissen. Er is van een depressie sprake wanneer er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten. Ook kunnen mensen met een depressie moeite hebben met slapen, uitslapen en kunnen snel geïrriteerd zijn.

Behandeling en werking

Een behandeling van een depressie kan zijn door middel van medicatie met psychotherapie. Sertraline wordt vaak voor depressieklachten gebruikt. Sertraline heeft een stemming verbeterende werking. Elk persoon reageert anders op een SSRI. U zal samen met uw arts moeten bekijken welke SSRI het beste effect heeft. Sertraline dient ongeveer een half jaar, nadat u een verbeterde stemming heeft , gebruikt te worden. Hiermee verkleint u de kans op een terugval na het staken van het medicijn. Sertraline heeft een periode van 4 tot 6 weken nodig om “in te werken”. Pas na deze periode zal u verbetering merken. In de eerste dagen/ weken kunt u last krijgen van bijwerkingen zoals duizeligheid, angstgevoelens en vermoeidheid. Deze bijwerkingen verdwijnen vaak vanzelf weer.

 

Angststoornis

Bijna 20 procent van alle Nederlanders heeft in zijn leven wel eens enige vorm van een angststoornis gehad. De term angststoornis is erg algemeen. Angststoornissen zijn onder te verdelen in Sociale fobie, Specifieke fobie, agorafobie, etc. Bij een angststoornis is een persoon angstig wanneer daar weinig tot geen aanleiding voor is. Een angststoornis kan de volgende klachten geven: hartkloppingen, benauwdheid, gevoel tot flauwvallen, tintelingen, zweten, pijn op de borst, duizeligheid, trillen, buikpijn, braakneigingen en hoofdpijn.

Behandeling en werking

Wanneer psychotherapie niet voldoende werkt of wanneer er gekozen wordt voor een combinatie van therapie en medicatie kan gekozen worden voor het medicijn sertraline. Uw arts zal samen met u bekijken welke dosering juist is. Sertaline heeft een inwerkingsperiode van twee weken tot drie maanden. In deze periode kunnen uw angstklachten verergeren. Het is belangrijk om dan niet te stoppen met het medicijn. Wanneer uw lichaam aan sertraline gewend is zullen de angstgevoelens en bijwerkingen afnemen.

 

Sociale fobie

Mensen met een sociale fobie zijn bang voor situaties waarin ze kritisch beoordeeld kunnen worden door anderen. Ze zijn bang zichzelf belachelijk te maken door bijvoorbeeld te blozen, te trillen of te gaan zweten. Uiteindelijk kan deze angst leiden tot het vermijden van sociale contacten. Lichamelijke verschijnselen zoals trillen, zweten, blozen en hartkloppingen kunnen daarbij ontstaan.

Behandeling en werking

Een psycholoog, psychiater of arts kan u i.cm. gesprekken en therapie sertraline voorschrijven om uw angstgevoelens te doen verminderen. Ook bij een sociale fobie heeft sertraline een inwerkingsperiode. Deze periode is 3 tot 4 maanden. U dient sertraline ongeveer een jaar te gebruiken om klachten en een terugval te voorkomen.

 

Dwangstoornis

Ongeveer evenveel mannen als vrouwen hebben last van een dwangstoornis. Een dwangstoornis is een voortdurende drang om een bepaalde handeling uit te voeren. Dit kan zijn overdreven vaak schoonmaken, controleren of smetvrees. Het kan zo ver gaan dat de dwang al uw tijd opslokt en u niet meer normaal kunt functioneren. U kunt dan een dwangstoornis hebben. Dit heet ook wel een obsessieve-compulsieve stoornis. De basis van de behandeling bestaat uit therapie en gesprekken met een psychiater of psycholoog. De depressieve klachten en angstgevoelens kunnen behandeld worden met sertraline.

Behandeling en werking

Bij een dwangstoornis heeft de sertraline een inwerktijd van 1 tot 3 maanden nodig. Pas dan zal het medicijn volledig werken. In de eerste weken kunt u last krijgen van bijwerkingen zoals het erger worden van uw angstgevoelens. De bijwerkingen verdwijnen vaak vanzelf weer.

 

Paniek stoornis

Een paniekstoornis kan uit het niets optreden. Het hoeft niet prese een achterliggende reden te hebben. Bij een paniekstoornis kunnen allerlei verschillende lichaamelijke verschijnselen optreden zoals hartkloppingen, duizeligheid, zweten, hyperventilatie, trillen, gevoel om flauw te vallen, slappe benen, misselijkheid en het gevoel hebben dat u dood gaat.

Behandeling en werking

Door het gebruik van sertraline kunt u de ernst van een paniekstoornis verminderen. De behandeling van een paniekstoornis bestaat uit gesprekken met een arts of psycholoog (gesprekstherapie). Vaak wordt deze gesprekstherapie gecombineerd met een antidepressivum, zoals sertraline.

Het kan vier tot zes weken duren voordat u het effect van sertraline merkt. De eerste twee weken van de behandeling kunnen de paniekklachten zelfs toenemen. Ook kunt u de eerste tijd last krijgen van de bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het medicijn. Vaak verdwijnen de bijwerkingen vanzelf.

 

Posttraumatische stresstoornis

Wanneer u een traumatische ervaring heeft meegemaakt (overval, ongeluk, seksueel geweld of geweld), kan die gebeurtenis steeds op een indringende manier in uw gedachten of dromen terugkomen. Mensen met een posttraumatische stress-stoornis zijn vaak zeer prikkelbaar. Ze schrikken snel en hevig. Ze kunnen zich niet goed concentreren of krijgen zomaar opeens een enorme woedeuitbarsting. Ze kunnen minder belangstelling opbrengen voor hun omgeving en verwachten weinig van de toekomst. Verschijnselen van een posttraumatische stress-stoornis kunnen soms pas jaren na de gebeurtenis optreden.

Behandeling en werking

Om de traumatische gebeurtenis te verwerken, kunnen gesprekken met een psychiater of psycholoog (psychotherapie) helpen. Sertraline kan helpen bij een posttraumatische stressstoornis als ook sprake is van depressiviteit.

Het effect van sertraline merkt u niet meteen, maar pas na twee tot vier weken. De eerste twee weken van de behandeling kunt u zelfs meer last van angst krijgen.

Ook heeft u de eerste weken meer kans op bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het medicijn. Vaak verdwijnen ze zelfs. Het is belangrijk het medicijn minimaal een jaar te blijven gebruiken. U voorkomt hiermee dat de klachten terugkomen.

Meer gezondheid