Privacy Policy

Sertraline.nl - Privacy Policy:

donderdag 25 oktober 2012

Sertraline.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Sertraline.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Sertraline.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Sertraline.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

 

 

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Grote zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van de artikelen op deze website. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz.

Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Sertraline.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

De informatie aangeboden op Sertraline.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar dokter.

Reactiemogelijkheid

Alle uitingen die gebruikers via de website Sertraline.nl kenbaar maken, geschieden op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de interactieve delen van de website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Indexering interactieve onderdelen door zoekmachines

Alle onderdelen van deze website inclusief de vragenrubriek en de lotgenotenrubriek, worden geïndexeerd door zoekmachines. Alle gegevens die door gebruikers van de interactieve onderdelen van de website op de website worden geplaatst, zijn dus per direct openbaar. Wij sluiten alle aansprakelijkheid voor schade, ongemak of privacyverlies voortvloeiende uit de openbaring van persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, persoonlijke omstandigheden en ziektebeelden volledig uit.

Links

Deze website bevat (mogelijk) links naar websites die door andere partijen dan Sertraline.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Sertraline.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Algemene aansprakelijkheid

Sertraline.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via Sertraline.nl worden aangeboden.

Gebruik van de website

Sertraline.nl behoudt zich het recht voor gebruikers van de interactieve onderdelen op de website te weren wanneer bezoekers zich schuldig maken aan ontoelaatbaar gebruik door middel van het verspreiden van aanstootgevende en/of kwetsende uitingen. Hier gaat geen nadere waarschuwing aan vooraf.

Sertraline.nl onderschrijft de HON-principles. Deze zijn opgesteld door de HON Foundation en te vinden op http://www.hon.ch/.

Meer gezondheid